Categorie: Bleijenbeek

Deze pagina is in ontwikkeling. Op dit moment toont deze pagina publicaties in willekeurige volgorde die gerelateerd zijn aan het onderwerp ‘Bleijenbeek’

Typhoon-piloot blijft vermist

De piloot van een van de Typhoon-bommenwerpers die kasteel Bleijenbeek op 21 februari 1945 bombardeerden heette, zoals we op de filmbeelden zien, Woodward. Zijn volledige naam was Norman Paulle Courtney Woodward, geboren in Vancouver Canada. Hij vloog bij het RAF No. 263 Squadron. Op 17 april 1945 werd zijn Hawker Typhoon bij een aanval op…

Vernietiging kasteel Bleijenbeek

21 februari 1945 Nadat eenheden van de Schotse 52e Lowland Division dagenlang tevergeefs en met grote verliezen hebben geprobeerd kasteel Bleijenbeek te veroveren, wordt het kasteel op 21 februari 1945 door Britse Typhoon-bommenwerpers aangevallen. Een van de Typhoons heeft een filmcamera aan boord en de afbeelding toont de bijbehorende gegevens. De aanval vindt plaats om…

Poortgebouw van kasteel Bleijenbeek

In dit gebouw woonden vroeger de medewerkers van het kasteel. Links van de poort woonde lange tijd de familie van rentmeester Groetelaars. Peter Groetelaars, geboren in 1882, kwam in 1917 in dienst bij de toenmalige eigenaar van het kasteel, de heer Prins. Later werd hij benoemd tot rentmeester. De rentmeester beheerde het kasteel en het…

Het tiendrecht

Het tiendrecht was een belangrijk onderdeel van de heerlijke rechten. Niet alleen voor de adellijke families. Ook voor de pastoors was dit tot 1800 een bron van inkomsten. De grondgebruikers binnen de heerlijkheid moesten 1/10 gedeelte van hun producten afstaan. Men sprak van grove tienden: alles wat een halm of stengel had; kleine tienden: moeskruiden…

Maarten Schenck van Nydeggen

Als er een verkiezing zou worden gehouden van ‘Grootste Afferdenaar aller tijden’ lijkt het er in eerste instantie op dat Maarten Schenck van Nydeggen hoge ogen zal gooien. Zijn naam is nauw verbonden met de historie van Afferden in het algemeen en kasteel Bleijenbeek in het bijzonder. Hij wordt geboren in Goch in 1549 en…

Openluchtmis 1973

Tot de vele activiteiten tijdens het zomerseizoen georganiseerd door de plaatselijke VVV behoorde in de jaren 70 ook een openluchtmis op het terrein van de ruïne van kasteel Bleijenbeek. Dit gebeurde ook voorafgaande aan het “Frühschoppen” op zondag tijdens de Roofridderfeesten. Het kwam weleens voor dat een hard sissend geluid de stilte van de mis…

Kasteel Bleijenbeek verkocht aan familie Jurgens 1937

Een bericht uit De Telegraaf van 3 juni 1937 Nadat kasteel Bleijenbeek eeuwenlang in handen was van adellijke families, werd het 800 hectare grote landgoed in 1917 verkocht aan de heer Prins, een Rotterdamse koopman die het als zomerverblijf wilde gaan gebruiken. Jaren later is Bleijenbeek weer terugverkocht aan de oorspronkelijke eigenaar de ‘grafelijke familie…

Jezuïeten op kasteel Bleijenbeek

In juli 1872 verschijn er een bericht in de krant dat de Graaf van Hoensbroeck zijn kasteel Bleijenbeek beschikbaar stelt aan een aantal Duitse Jezuïeten. In Pruisen is onder Otto von Bismarck namelijk een strijd ontstaan tussen de overheid en de Katholieke Kerk. Daarom worden de Jezuïeten uit Duitsland verbannen. Deze strijd wordt de Kulturkampf…

De molen van Bleijenbeek

Eeuwenlang werd het leven van de inwoners van Afferden voor een groot deel bepaald door de heersers van kasteel Bleijenbeek. Zo was er het molenrecht wat inhield dat de boeren van Afferden verplicht waren hun koren door de molen van de kasteelheer te laten malen. In archieven wordt reeds in 1569 melding gemaakt van pachtcontracten…

De Paradijszaal van kasteel Bleijenbeek

De Paradijszaal van kasteel Bleijenbeek is genoemd naar de figuren van Adam en Eva die in de schouw zijn verwerkt. De bovenkanten van de wanden en de zijkanten zijn betimmerd met profileringen die zijn versierd met wingerdranken en voorstellingen betreffende de jacht. In het eerste middenveld staat het jaartal 1694 vermeld en zijn de vier…