De postmeesters van Afferden

In een tijd dat het berichtenverkeer voor het grootste gedeelte telefonisch en online gebeurt, is het nauwelijks voor te stellen dat men hiervoor zo’n 300 honderd jaar geleden bijna geheel afhankelijk is van de post. Het ambt van postmeester is dan ook een “aanzienlijke betrekking” en deze beheert “een halte of wisselplaats … der brieven-…